Avrupa Birliği Metropoliten Kent Yönetimi: İstanbul ve Londra Örnekleri

21 Tem 2010
14:00-16:00
Ümraniye Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi'

Avrupa Birliği Metropoliten Kent Yönetimi: İstanbul ve Londra Örnekleri

Yerel Yönetimler
Kent ve Metropoliten Kent kavramları
AB Kuruluş Süreci,Kurumsal Yapısı
AB ve Yerel Yönetimler
AB Kent Yönetimine İlişkin Uluslararsı Antlaşmalar
İstanbul Metropoliten Kenti
Büyük Londra Yönetimi