Bankalarda Yurtiçi Teminat Mektupları

06 Eyl 2013
09:00 - 11:45
Çamlıca Sebahattin Zaim Kültür Merkezi

Bankalarda Yurtiçi Teminat Mektupları

I. BÖLÜM : GİRİŞ 2
A. TANIM 2
B. HUKUKİ DAYANAĞI 2
C. TEMİNAT MEKTUBU TARAFLARI 2
1. Garanti Veren (Banka) 2
2. Garanti Alan (muhatap) 2
3. Garanti Verilen (Lehtar) 2
4. Kontragan 2
2. TEMİNAT MEKTUBU TÜRLERİ 2
A.VADE BAKIMINDAN 2
1. Vadesiz Teminat Mektupları 2
2. Vadeli Teminat Mektupları 2
3. Vadeli Teminat Mektuplarında Süre Uzatımı 2
B. LİMİT BAKIMINDAN 2
1. Limit İçi Teminat Mektubu 2
2. Limit Dışı Teminat Mektupları 2
C. ŞEKİL BAKIMINDAN 2
1. Geçici Teminat Mektupları 2
2. Referans Mektupları 2
3. Kesin Teminat Mektupları 2
4. Avans Teminat Mektupları 2
D. ÖZEL METİNLİ TEMİNAT MEKTUPLARI 2
1. Mahkemelere Ve İcra Dairelerine Hitaben Verilen Teminat Mektupları 2
2. Bayilik Teminatı Olarak Verilen Teminat Mektupları 2
3. Mal Alımı İçin Verilen Teminat Mektupları 2
4. İthal Edilen Malların Katma Değer Vergisini Teminen Gümrüklere Hitaben Düzenlenen Teminat Mektupları 2
E. TEMİNAT MEKTUPLARININ HAZIRLANMASI VE VERİLMESİ 2
1. Krediye Kefil Olandan ( Amirden ) Talimat Alınması 2
2. Teminat Mektubunun Düzenlenmesi 2
F. TEMİNAT MEKTUBU TAZMİN İŞLEMLERİ 2
1. Teminat Mektubunu Tazmin edilirken dikkat edilmesi gereken işlemler 2
2. Tazmin Taleplerinin Aynı Gün Yerine getirilmesi 2
3. Tazmin Talepleri Hangi Şartlarla Yerine Getirilmez 2
4. Tazmin Talebinin Şekli 2
5. Teminat Mektubunun Tazmininin, Bankanın Ve Finans Kurumlarının Başka Bir Şubesinden Talep Edilmesi 2
6. Kısmi Tazmin Talebi 2
7. Vadeli Teminat Mektuplarında Tazmin Talebi 2
8. Teminat Mektubunun Vadesinin Uzatılması, Aksi Takdirde Tazmin Talebi 2
9. Vade İçinde Tazmin Talebi Gelmezse Ödeme Taahhüdü 2
10. Lehtarın S.G.K Veya Vergi Dairesine Borcu Nedeniyle Tazmin Talebi 2
11. Teminat Mektubunun Tazmininin Önlenmesi 2
12. Teminat Mektubunun Tazmini Halinde Rücu İlişkileri 2
E. TEMİNAT MEKTUBU İLE İLGİLİ DİĞER KONULAR 2
1. Bankanın Ve Finans Kurumlarının Sorumluluğunun Sona Ermesi 2
2. Teminat Mektubunun Kaybedilmesi 2
3. Zamanaşımı 2
4. Teminat Mektuplarında Vergi İstisnası 2
5. Teminat Mektubunun Kısmi Çıkışı 2
6. Haciz Veya Tedbir Kararı 2
7. Sahte Teminat Mektupları 2
8. Verilmesi sakıncalı olan teminat mektupları 2
9. Matbuu form 2