|

Bilişim Suçları ve Takibi

30 Tem 2010
14:30 - 17:30
Ümraniye Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi

Bilişim Suçları ve Takibi

Bu derste, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçların takibinde kullanılan teknikler, genel kabul görmüş adli bilişim yaklaşımları ve bir bilişim sisteminden elde edilebilecek delillerin neler olabileceği ele alınacak ve örnek olaylar baz alınarak adli bilişim çalışmalarının suçları aydınlatmada nasıl kullanıldığına değinilecektir.