BİREYDEN KURUMA PERFORMANS YÖNETİMİ

03 Ağu 2017
09:00 - 11:00
İstanbul Ticaret Üniversitesi

BİREYDEN KURUMA PERFORMANS YÖNETİMİ

İnsan kaynakları departmanları performans yönetimini sadece birey bazında kurgularken bazen hedeflerin organizasyon / departman ile ve kurum ile örtüşmediği gözlemlenebilir. ORganizasyonlarda performans Yönetimi Sürec Performans Kriterlerinden başlayarak kurumun tepe hedeflerine kadar tutarlılık göstermeli, çalışanlarda kendi hedeflerinin büyük resim içerisinde hangi noktaya hizmet ettiğini bilmeli.