BT Projelerinin Yönetilmesi

20 Tem 2017
09:00 - 11:30
İstanbul Ticaret Üniversitesi

BT Projelerinin Yönetilmesi

Proje yönetim kavram ve metotlarının anlaşılması ve Bilgi Teknolojileri projelerine uygulanması. BT projelerinde uygulanabilecek teknikler hakkında genel bilgi seviyesinin artırılması. Proje yönetim, gereksinim ve bilincinin oluşturulması.
– Proje Yönetimi Genel Kavramlar
– Proje Hayat Döngüsü ve PY Metodolojileri
– Proje Kapsam Yönetimi
– Proje Zaman Yönetimi ve Planlama
– Proje Risk Yönetimi
– Proje Maliyet Yönetimi ve Bütçe Oluşturma
– Proje İnsan Kaynakları Yönetimi
– Proje Kalite Yönetim
– Projelerin Yürütülmesi