Datawarehouse Concepts

15 Ağu 2013
14:00 - 16:45
Çamlıca Sebahattin Zaim Kültür Merkezi

Datawarehouse Concepts

Veri Ambarı Mimarisi – Nedir / Neyi Amaçlar
Veri Ambarı Modelleme
ETL Aşamaları (Data Cleaning-Conforming,Data Quality)
Metadata Yönetimi
Canlı bir Veri Ambarı yapısını inceleme