|

İknanın Psikolojisi Atölye Çalışması

10 Ağu 2017
14:30 - 16:00
İstanbul Ticaret Üniversitesi

İknanın Psikolojisi Atölye Çalışması

Eğitimin amacı, katılımcılara sadece teorik bilgiler verilmesi değil, aynı zamanda farkındalık kazandırarak teknikleri özümsemelerini sağlamaktır.

Etkili ve başarılı insanlar, zamanlarının önemli bir bölümünü başkalarını etkileyerek ve ikna ederek geçirirler – astlarını, iş arkadaşlarını, yöneticilerini, müşterilerini, tedarikçilerini, kurumlarının içinde ve dışında olan herkesi.

Eğitim sürekli oyun ve uygulamalardan oluşmaktadır. Eğlenerek öğrenmeye var mısınız?

Eğitim kimlere hitap ediyor?

• Farklı fonksiyonel grup yöneticileri ve ekipleri ile uzlaşma ve iş birligi tesis etmek isteyen Program yada Proje Yöneticileri
• Sahip oldukları liderlik becerilerini geliştirerek bir üst aşamaya taşımak isteyen direktörler, yöneticiler ve iş sahipleri
• Pozisyonlarından kaynaklanan herhangi bir otoritesi bulunmayan, ancak başkalarını ikna etme durumunda olan Teknik ve Mesleki Uzmanlar
• Müşteriler, tedarikçiler ve dış kurumlarla iş gereği ilişkide olan ve ilişkilerini geliştirirken aynı zamanda sonuç alması gereken kişiler
• Yeni terfi etmiş olan ve yeni görevlerinde üst yönetimle daha sıkı ilişki kurması, bulundukları iş ortamında heyecan ve adanmışlık duygusu yaratması gerekenler.

Etkinlik İçeriği:

• İknanın Psikolojisi

• İknanın Evrensel 6 Prensibi (oyun ve uygulamalarla)

• Düşünce Yönlendirme

• İkna Yöntemlerinde Kültürler Arası Farklılıklar