Kamu Kurumlarında İç Kontrol ve Risk Yönetimi

27 Tem 2012
15:00 - 15:45
Üsküdar Gençlik Merkezi

Kamu Kurumlarında İç Kontrol ve Risk Yönetimi

İş süreçleri ekseninde iç kontrol sisteminin tanımı, iç kontorlün amaçları ve temel bileşenleri ele alınacak olup, söz konusu kavramların genel olarak kamu sektöründe özelde ise Hazine Müsteşarlığı bünyesinde nasıl ele alındığı ve uygulandığı anlatılacaktır.