Management Information System

19 Tem 2010
09:00-11:00
Ümraniye Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi'

Management Information System

Teknolojiyi ve bilişim sistemlerinin altyapısını, işletmelerin iş ve yönetim alanındaki gereksinimlerini belirleyebilmek yönetim bilişim sistemlerinin ana hedefidir. Bu derste genel özellikleri ile yönetim bilişim sistemleri ele alınacaktır.