MongoDB Giriş

16 Ağu 2017
09:00 - 12:00
İstanbul Ticaret Üniversitesi

MongoDB Giriş

Bu eğitimimizde aşağıdaki konulara değineceğiz;
-MongoDB Nedir
-MongoDB Temelleri ve Ana Kavramlar
-MongoDB Kurulıumu
-Nesne oluşturma, Okuma ve Veriler Üzerinde Değişiklikler