Proje Yönetim Metodolojileri ve PMP

02 Ağu 2016
09:00 - 10:30
09:00 - 10:30

Proje Yönetim Metodolojileri ve PMP

Giriş
Proje ve Operasyon
Proje Nedir?
Aşamalı Olgunlaşma
Proje Yönetimi Nedir?
Proje Yönetimi Başarı Kriterleri
Proje Süreçleri
Proje Sınırları
Proje Yönetimi Enstitüsü – PMI (Project Management Institute) www.pmi.org
PMP (Project Management Professional)
Proje Organizasyonu
Fonksiyonel Organizasyon
Zayıf Matris Organizasyon
Dengeli Matris Organizasyon
Güçlü Matris Organizasyon
Proje Bazlı Organizasyon
Proje Yöneticisi ve Diğer Proje Paydaşlarının Rolleri
Proje Ofisi
Proje Başlangıç Süreçleri
Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi
Paydaşların Belirlenmesi
Proje Planlama Süreçleri
Gereksinimlerin Toplanması
Kapsamın Tanımlanması
İş Kırılım Yapısının Oluşturulması
Aktivitelerin Tanımlanması
Aktivitelerin Sıralanması
Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi
Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi
Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi
Maliyetlerin Tahmin Edilmesi
Bütçenin Belirlenmesi
Kalitenin Planlanması
İnsan Kaynakları Planının Geliştirilmesi
İletişimin Planlanması
Risk Yönetiminin Planlanması
Risklerin Tanımlanması
Niteliksel Risk Analizi
Niceliksel Risk Analizi
Risk Yanıtlarının Planlanması
Tedariklerin Planlanması
Paydaş Yönetiminin Planlanması
Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi
Proje Yürütme Süreçleri
Kalite Güvencesinin Sağlanması
Proje Ekibinin Oluşturulması
Proje Ekibinin Geliştirilmesi
Proje Ekibinin Yönetilmesi
İletişimin Yönetilmesi
Paydaş Katılımının Yönetilmesi
Tedariklerin Yürütülmesi
Projenin Yürütülmesinin ve Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi
Proje İzleme & Kontrol Süreçleri
Kapsamın Doğrulanması
Kapsamın Kontrolü
Zaman Çizelgesinin Kontrolü
Maliyetlerin Kontrolü
Kalitenin Kontrolü
Iletişimin Yönetilmesi
Risklerin İzlenmesi ve Kontrolü
Tedarik İşlerinin İdaresi
Paydaş Katılımının Yönetilmesi
Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü
Entegre Değişiklik Kontrolü
Proje Kapanış Süreçleri
Tedariklerin Kapanışı
Proje ya da Fazın Kapatılması