|

Quering Microsoft Sql Server

01 Eyl 2015
16:00 - 18:45
Üsküdar Gençlik Merkezi

Quering Microsoft Sql Server

-Quering Multiple Tables

Bu konu başlığı altında JOINS çeşitleri açıklanacak ve join yapısı kullanılarak multiple tables sorgulama anlatılacaktır.

-Sorting and Filtering data

Bu bölümde, datanın filtrelenmesi, sıralanması, sorgudan dönecek satırların sınırlandırılması örnek sorgularla anlatılacaktır. (Örneğin,ORDER BY, WHERE, OFFSET-FETCH…