Sayısal Şehirler (Digital Cities) Akıllı Şehirler (Intelligent Cities)

10 Ağu 2016
09:00 - 09:45
09:00 - 09:45

Sayısal Şehirler (Digital Cities) Akıllı Şehirler (Intelligent Cities)

Bilgi ve İletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak tüm dünyada “şehir” algısının çok yönlü olarak değişmesi, akıllı şehirlerin tanımlanmasında geniş kriterlerin sıralanmasına neden olmuştur.
Temelde akıllı şehirlerin, geleceğin şehirleri için odak noktası olan “bilgi ve iletişim teknolojileri” fikrinden türediği bilinmekle beraber, akıllı şehrin birçok yönü bulunmaktadır. Akıllı şehir bileşenleri İstanbul kenti örneği üzerinden işlenecektir.