Şirketlerde Yükselmek ve Çalışma Ahlakı

15 Tem 2010
14:00-16:00
Ümraniye Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi

Şirketlerde Yükselmek ve Çalışma Ahlakı

Bu derste kobilerin ve büyük şirketlerin ihtiyacı olan çalışan tipi ve çalışanların değerlendirilme şeklini ve şirket içinde çalışırken olması gereken takım anlayışını ve nasıl takım olabileceğinizi anlatmaya çalışacağım.

Bu bağlamda büyük şirketlerin ve kobilerin çalışan alırken hangi kriterleri göz önüne aldıkları, şirket içinde çalışırken uyulması gereken kuralları, şirketinizden nasıl en fazlasını alabileceğinizi anlatmaya çalışacağım.

Öte yandan takım çalışmasının gerekleri, kolaylıkları ve zorlukları, nasıl takım olunacağı gibi konuları da anlatmaya çalışacağım.