SQL Server’da Veri Taşınması ve Entagrasyonu (ETL)

15 Ağu 2016
09:00 - 11:45
09:00 - 11:45

SQL Server’da Veri Taşınması ve Entagrasyonu (ETL)

SSIS ile veri kaynakları arasındaki ETL süreçlerine genel bir bakış açısı kazandırılması.