|

SMART

01 Ağu 2016
14:30 - 16:00
İstanbul Şehir Üniversitesi

SMART

SMART “Specific Measurable Accepted Realistic Timely.
S özel / belirli Hedef kesin ve net tanımlanmalıdır.
M ölçülebilir Hedef ölçülebilir olmalıdır.
A kabul edilen Hedef Alıcılar tarafından kabul edilir olmalıdır.
R makul / gerçekci Hedef mümkün olmalıdır.
T Zamana bağlı Hedef net bir zaman takviminde erişilir olmalıdır.