Veri Bilimi

11 Ağu 2015
14:00 - 15:45
Üsküdar Gençlik Merkezi

Veri Bilimi

Veri Bilimi (Data Science) kavramı ve güncel uygulamaları ele alınacaktır. Temel olarak anlatılacak konular:

Büyük veri (big data)
Veri Ambarları (Data Warehouse)
Veri Madneciliği (Data Mining)
Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing)
Metin Madenciliği (Text Mining)
Web Madenciliği (Web Mining)
Akan Veri Madenciliği (Data Stream Mining)
İş Zekası (Business Intelligence)