Veri Madenciliğine Giriş

21 Tem 2010
11:15-12:45
Ümraniye Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi'

Veri Madenciliğine Giriş

Veri Madenciliği Nedir ve Neden Önemlidir?
Veri, Özellikleri ve Çeşitleri Neledir? (Nominal, Ordinal v.s.)
Verinin Açığa Çıkarılması (İstatistik, OLAP v.s.)
Sınıflandırma ve Algoritmaları
Birliktelik Kuralları ve Algoritmaları
Kümeleme ve Algoritmaları
Metin Madenciliği