|

Veritabanı Kavramları ve SQL Server 2016 ile Sorgulamaya Giriş

19 Tem 2017
13:30 - 16:00
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Veritabanı Kavramları ve SQL Server 2016 ile Sorgulamaya Giriş

Bu derste ilişkisel veri tabanı kavramlarına giriş ve temel veri tabanı nesneleri ve yapısı ele alınacaktır. Ayrıca SQL Server kullanılarak temel veritabanı sorgulama ve progamlama konularına giriş yapılacaktır.