Web Uygulamalarına Yönelik Saldırılar

06 Tem 2010
15:35-17:35
Ümraniye Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi

Web Uygulamalarına Yönelik Saldırılar

Web Uygulamalarına Yönelik Saldırılar
“Web” kavramının doğmasıyla beraber, hem farklı sektörlerde konumlanmış çeşitli ölçekteki kurumların web sitelerinin sayısında hem de farklı amaçlarla hazırlanmış kişisel kullanıma hitap eden web sitelerinin sayısında gün geçtikçe hızlı bir artış yaşanmaya başlamıştır.

Bilgi Teknolojilerinin hızla gelişmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda web teknolojilerini de yanında sürüklemiş ve 2010 yılı itibariyle, Web 2.0 – 3.0 kavramları doğmuş, yayılmış, web uygulamaları kritik bilgileri saklar, son kullanıcıya erişim yetkileri doğrultusunda sunar ve tamamen kullanıcı etkileşimli bir yapıya bürünür hale gelmiştir.

Uygulamaların bu denli önemli bir yer edinmesi ve bilgiye erişimin çok kolay olması nedeniyle, uygulamalarımızı nasıl güvenli kılarız noktasında bilgileri aktarmaya çalışacağız.