Ayhan Tunç

Ayhan Tunç

Biography

Bu dersin amacı öğrencilere Unified Modeling Language (UML) modelleme kavramları hakkında temel oluşturmaktır. İçerik şöyle:
– Model ve modelleme kavramları
– Nesne tabanlı kavramlar
– Analiz ve yazılım sistemlerinin tasarımı
– UML’e göre nesne tabanlı modelleme (class diagram, sequence diagram, state diagram, activity diagram, application case diagram)

All session by Ayhan Tunç

Network Teknolojileri

14:00 - 16:00
İstanbul Ticaret Üniversitesi