|

Datawarehouse Concepts

02 Tem 2012
10:00 - 11:45
Üsküdar Gençlik Merkezi

Datawarehouse Concepts

Veri Ambarı Mimarisi – Nedir / Neyi Amaçlar
Veri Ambarı Modelleme
ETL Aşamaları (Data Cleaning-Conforming,Data Quality)
Metadata Yönetimi
Canlı bir Veri Ambarı yapısını inceleme