Sosyal Medya

19 Tem 2012
16:00 - 16:45
Üsküdar Gençlik Merkezi

Sosyal Medya

Son yılların yükselen yıldızı olan “sosyal medya” konusunda markaların ve şahısların nasıl hareket etmesi gerektiğine yönelik bir sunum olacaktır.
Bu sunumun sonrasında, her şahısın da aslında bir “marka” olduğuna ve ikisinin de benzer şekillerde yönetilmesi gerektiğine ulaşacağız.