|

Genç MÜSİAD Eğitimleri

Genç MÜSİAD

Genç MÜSİAD Eğitimleri

Genç MÜSİAD

Biography

Genç MÜSİAD, geleceğin işadamlarını ve MÜSİAD yöneticilerini yetiştirmek, onları hayata hazırlamak, sahip olduğu değerleri ve tecrübelerini gençlerle paylaşmak maksadıyla MÜSİAD Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, 2002 yılında kuruldu.
MÜSİAD bünyesinde genç, idealist, kararlı ve heyecanlı bir grup genç tarafından başlatılan Genç MÜSİAD çalışmaları, hızla ülkemize yayılmakta ve bugün 2100’ee yakın üyesiyle Türkiye çapında faaliyetlerini sürdürmektedir.
Genç MÜSİAD özetle, işbirliği yanında, güç ve gönül birliğini de gerçekleştirmek düşüncesiyle yola çıkan; toplumun kültür değerlerine, ticaret ahlâkına bağlı ve saygılı; çağın gerektirdiği girişimci ruha sahip; ilkelerinden taviz vermeden gelişmeyi hedefleyen; meslekî birikimi ve çağdaş donanımıyla, işadamı ya da üst seviyede yönetici olma istidadı taşıyan gençlerin oluşturduğu bir çalışma platformudur.
Kişisel gelişimi bir yaşam biçimi olarak benimseyen, bunun için bilgi edinmeye, fikir alış verişine açık, verimli, iç derinliği olan, yüksek ahlak değerlerine sahip, nitelikli bir iş adamı topluluğunun ortaya çıkmasını sağlamaktır.
Sosyal gelişmelere duyarlı, kültürel değerlerini koruyan, interaktif iletişimi etkin olarak kullanan, genç girişimci çizgisini oluşturmak.
Girişimci ruhun, kaynak ve teknoloji ile birleşip yeni ve ileri çalışmaların ortaya çıkmasını sağlamak.
İşletmelerimizin, toplam kalite yönetimi standartlarında çalışmalarında katkıda bulunmak.
Ekip çalışması, kurumsallaşma ve köklü müesseselerin ortaya çıkmasına yönelik çalışmalar yapmak.
Sektörlerin geliştirilmesi, dış pazarların araştırılması yönünde çalışmalar yapmak.
Üyelerimiz için uygun koşul ve ortamların oluşmasına, çevrelerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
Sağlıklı bir iş hayatının teşekkülüne, insanlığın, ülkemizin ve toplumumuzun daha mutlu, güçlü ve muteber bir düzeyde bulunmasına katkı sağlamak.
Toplumumuzun geçmişten günümüze getirdiği kültürel ve manevi değerlerle beslenmiş, iş ahlakını özümsemiş, örnek iş adamı ve verimli işletme modelinin oluşmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak.
Çağdaş yönetim anlayışını benimsemiş, eğitimli, dünyayı tanıyan ve rekabeti seven genç iş adamlarını desteklemektir.

All session by Genç MÜSİAD Eğitimleri

Proje Destekleri

09:00 - 10:45
Üsküdar Gençlik Merkezi

Gerçekleşmiş Projeler

11:00 - 12:45
Üsküdar Gençlik Merkezi

KOSGEB Danışman Eğitimi

14:00- 17:45
Üsküdar Gençlik Merkezi

Aile şirketleri ve Sürdürülebilirlik

09:00- 12:45
Üsküdar Gençlik Merkezi

Genç MÜSİAD Tanıtım

14:00 - 16:45
Üsküdar Gençlik Merkezi

Girişimcilik Örnekleri

09:00-12:45
Üsküdar Gençlik Merkezi

Girişimcilik Örnekleri

14:00 - 14:45
Üsküdar Gençlik Merkezi

Eğitimin Önemi

15:00 - 16:45
Üsküdar Gençlik Merkezi

Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı

11:00 - 12:45
Üsküdar Gençlik Merkezi

Yurt Dışı iş ve eğitim Tecrübeleri

14:00 - 16:45
Üsküdar Gençlik Merkezi

Genç MÜSİAD

14:00 - 16:45
Çamlıca Sebahattin Zaim Kültür Merkezi